loader

מאופיין:


זה מעניין!


פרסומת


מאמרים של מחבר


בחירת השבוע

האם שיזוף מיטות החוק הולך לקבל יותר ויותר?
בריאות

האם שיזוף מיטות החוק הולך לקבל יותר ויותר?

קליפורניה שיגרה שיזוף פנימי עבור קטינים כדי להגן עליהם מפני הסיכונים לפתח סרטן בסוף השנה שעברה, מוקדם יותר החודש, קונטיקט אשת הקונגרס הוא דוחק פקידים בארה"ב.